Úvod


 Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb „ Bukovec“ bol v obci Sebedín - Bečov otvorený 17. mája roku 2002. Bol pomenovanie po blízkom kopci týčiacom sa nad domovom – „BUKOVEC“. Budova mala pôvodne slúžiť inému účelu. Krajský úrad v Banskej Bystrici rozhodol o rekonštrukcii budovy na domov dôchodcov. Tým, že išlo o rekonštrukciu budovy, bol projektant obmedzený daným stavom, čo sa odráža v nedostatku priestorov pre vedľajšie a záujmové činnosti obyvateľov. Domov je v prevádzke od 17. mája 2002. Sídli v trojposchodovej zrekonštruovanej budove, majiteľom budovy je obec Sebedín - Bečov.

 

Okrem domova v budove sídli aj obecný úrad /má samostatný vchod, 1.poschodie/. Zariadenie je v bezplatnom prenájme na 30 rokov. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb podľa zriaďovacej listiny Banskobystrického samosprávneho kraja služby poskytuje služby služby pre seniorov a občanov vo veku od 50 rokov s demenciou rôzneho typu etiológie a telesným postihnutím.

Zriaďovateľ:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sebedín - Bečov  je zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

 
 Predmet činnosti:

Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov a občanov vo veku od 50 rokov s demenciou rôzneho typu etiológie a telesným postihnutím.

 

 

Miesto poskytovania sociálnej služby:

Sociálne služby sa poskytovjú občanovi v Domove dôchodcov a domov sociálnych služieb „Bukovec“, Sebedín č.37, 974 01 Sebedín - Bečov a Domove sociálnych služieb, Námestie A. Sladkoviča č.339, 976 37 Hrochoť.


Kapacita zariadenia socíálnych služieb:

 

Ø  Zariadenie pre seniorov: 15 klientov

                Ø  Domov sociálnych služieb: 49 klientov


Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby:

  1. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje  celoročná  sociálna služba.
  2. Poskytovateľ je povinný vykonávať tieto činnosti: